Andreas Achenbach (1815-1910)

686FB3BE-B565-4D5E-A7E7-A86CE523BB8A
Vollmondnacht am Kai, 1896